AWV is sinds kort afnemer van het SAM subsysteem in de Winter-Controle webapplicatie van BG. Het betreft een piloot-project waar vijf districten (van vijf afdelingen) aan mee doen. Dit project heeft betrekking op de strooiers, sproeiers en ploegen, zoutloodsen, strooitrajecten, en de betrokken aannemers. De strooidata van het materiaal wordt aangeleverd door derde partijen.

De resultaten worden opgeslagen t.b.v. facturatie naar de aannemers, hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Facturatie module.