Geeft inzicht in het gehele defectenproces, van constatering tot oplossing

DMS | Defecten Meld Systeem

Met het Defecten Meld Systeem maken wij het beheren van uw materiaal overzichtelijker, doordat u er zowel defecten in meldt als overzicht houdt op het reparatieproces en de levensduur van uw materiaal.

De optimale inzetbaarheid van materiaal en bedrijfsmiddelen is cruciaal voor een adequate gladheidbeheersing van het wegennet. Defecten komen onverwachts en worden in het winterseizoen idealiter zo spoedig mogelijk verholpen. Met het DMS heeft u hier zelf grip op, door het proces naar uw voorkeur in te richten. Naast standaard statussen als ‘Open’, ‘In behandeling’ en ‘Afgerond’ is het mogelijk dat u een defect met de status ‘In de wacht’, ‘Niet inzetbaar’ en of ‘Hersteld’ wilt kenmerken.

Uw beheer reikt zo ver als de mogelijke defecten!

Welke defecten u wilt beheren vanuit het DMS, bepaalt u zelf. Ligt de focus alleen op het noodzakelijke materiaal voor strooiacties – de strooiers, ploegen, borstels en shovels – of beheert u liever ook defecten in de zoutloodsen, de natriuminstallaties, op de steunpunten en stroomstoringen? Uw beheer reikt zo ver als de mogelijke defecten!

 

Zo optimaliseert u het DMS voor uw organisatie, schakelt u sneller én vergemakkelijkt het bovendien de samenwerking met onderhoudspartijen. Gemaakte afspraken, bijvoorbeeld over oplostijden, zijn eenvoudig te controleren, net als bijkomende kosten. Zo is voor iedereen snel helder waar ieder aan toe is. Per defecttype, machinetype of bouwjaar zijn de statistieken gegroepeerd. Het DMS biedt zo hulp bij en inzicht in de totale levensduur, van ingebruikneming tot schade- en reparatieproces.

DMS – de voordelen

  • Systematische melding van defecten mogelijk
  • Goed overzicht van de status van reparaties en inzetbaarheid van uw materiaal
  • Van constatering tot oplossing: alles is op één plek inzichtelijk gemaakt
  • Inzicht in type defecten maken verbetering van materiaal en proces mogelijk
  • Eenvoudig en naar eigen wens zelf te beheren, geoptimaliseerd voor de organisatie
  • Nog meer inzicht en overzicht door de koppeling van DMS aan SAM

Rapportages: voor voortdurende verbetering

Van constatering tot oplossing: in het DMS is het proces inzichtelijk op één plek. Hier worden defecten systematisch gemeld en in behandeling genomen én ziet u wanneer het materiaal weer gereed is voor gebruik. Het slimme systeem maakt berekeningen over het procesverloop en de defecttypen. Op basis hiervan worden rapporten gegenereerd die u in staat stellen te anticiperen. Welke type defecten waren er per seizoen? Wat is de verdeling van defecten per type machine of bouwjaar? Door dit inzicht, kunt u processen, materialen en samenwerkingen voortdurend verbeteren.

DMS in combinatie met Strooi Actie Management (SAM)

Indien u ook gebruik maakt van het Strooi Actie Management (SAM) dan kunnen gegevens gecorreleerd worden, en kunnen klant specifieke rapporten gegenereerd worden. Heeft u het aanvullende Facturatie module in SAM, dan kunnen schades automatisch gedeclareerd worden.